00:00
00:00
ImLexicon
Icon © hr_bananabird

Lexicon @ImLexicon

Wisconsin

Joined on 5/3/21

Level:
2
Exp Points:
24 / 50
Exp Rank:
> 100,000
Vote Power:
2.10 votes
Rank:
Civilian
Global Rank:
> 100,000
Blams:
0
Saves:
0
B/P Bonus:
0%
Whistle:
Normal